Antihvidvaskning

Anti-hvidvask og -terrorfinansieringspolitik

Generel introduktion:

Keren Hayesod Danmarks formål er at yde økonomisk hjælp til humanitære

projekter i Israel. Alle de projekter, som KHD støtter, sigter på at fremme en

fredelig sameksistens i Israel med fokus på mennesket og ikke på etnisk

eller religiøst tilhørsforhold.

Formål med politik mod hvidvask- og terrorfinansiering:

Formålet med følgende anti-hvidvask policy er at påvise og beskrive

organisationens indsats overfor hvidvask og terrorfinansiering. Keren

Hayesod Danmark ønsker at have en tydelig og transparant kommunikation

omkring emnet, hvilket er vores overordnede formål med denne policy.

Vi ønsker at gøre det tydeligt overfor medarbejdere, samarbejdspartnere

og interessenter, hvem der har det overordnede ansvar, samt hvordan vi

forholder os til emnet. Vi ønsker at tage aktiv del i kampen mod hvidvask og

terrorfinansiering, med følgende policy vil vi derfor belyse vores indsatser.

Tiltag mod hvidvask- og terrorfinansiering:

Keren Hayesod Danmark foretager på baggrund af ovenstående en række

tiltag, med henblik på at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Herunder

er de enkelte tiltag beskrevet.

1. Indgående kendskab til, samt dokumentation af, projekter der

støttes af foreningen.

2. Indgående screening af donationer og kendskab til donorer.

Identifikation af bestyrelsesmedlemmer og reelle ejere

Vi er opmærksomme på at identificere bestyrelsesmedlemmer og reelle

ejere af foreningen, herunder foreningens faglige ledelse. Dette gør vi

løbende ved udskiftning.

Tiltag overfor samarbejdspartnere og forretningsforbindelser

Som led i vores arbejde mod hvidvask og terrorfinansiering sørger vi for at

screene de forskellige samarbejdspartnere som foreningen arbejder med.

Dette gør vi ved at afholde partnermøder, hvor vi sikrer, at vi har fælles

etiske og ansvarlige arbejdsgange. Dertil sørger vi for at have et bredt

kendskab til vores samarbejdspartnere, og holder os opdaterede, skulle der

ske et skift i deres ledelse. Har vi samarbejdspartnere, der har hovedsæde

udenfor Danmarks grænser, holder vi os ligeledes opdaterede på særlige

forholdsregler vi bør tage. Slutligt fører vi løbende tilsyn.

2

Procedurer for pengeoverførsler

I forbindelse med udbetaling af midler sørger vi altid for tilstrækkelig

dokumentation og bogføring, der bevidner de forskellige udgifter.

Bogholderen, formanden, kasseren og projektlederen sørger for at holde

øje med uklarheder eller afvigelser, og hvis nødvendigt undersøge dette

nærmere. I tilfælde af udbetaling af økonomisk støtte, sørger vi for at

indhente tilstrækkelig dokumentation på brugen af midler, samt undersøge

modtageren forsvarligt.

Øget opmærksomhed ved store donationer

Når vi modtager ekstraordinære, store eller afvigende donationer, sørger

vores Bogholderen, formanden, kasseren og projektlederen for at

undersøge det nærmere. Vi har i den forbindelse foretaget en målrettet og

struktureret plan for, hvordan vi undersøger disse samt håndterer mistanke

i den forbindelse.

Kommunikation til medarbejdere om afvigelser

Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere ved, hvordan de skal forholde sig,

hvis de oplever noget mistænksomt. Vi opfordrer generelt alle

medarbejdere til at være opmærksomme, og sige til hvis de oplever noget

mistænksomt. Dertil er det et led i vores ansættelsesforløb at videregive

information om foreningens politik på området, samt hvordan man

forholder sig til mistanke.